Velg en side

Seil i Hardanger

Hardanger Seglklubb

Hardanger Seglklubb har medlemer frå midtre delar av Hardanger, med hovedtyngda av medlemene i Kvam. Dei fleste medlemene er turseglarar, men ein del tek og del i regattaer på ulike nivå. Dei fleste arrangementa er difor av sosial karakter. Mellom anna har me medlemsmøte, fellesturar og fotokonkurranse for medlemene.

Her ynskjer vi å informere om oss og vår aktivitet, og om høve til å oppleve Hardangerfjorden med seglbåt

 

2019

Hva skjer?

Medlemsmøte

Seglklubbhuset i Norheimsund
12.6.19 kl 19

Fellestur

Strandebarm/ Kalvesund (ev. Rosendal)
NB! Flyttet til 6-8 september pga været 

Fotokonkurranse 2019

Tema 1: Generell klasse – maritime bilder
Tema 2: Spegling – (maritimt tilknyttet)

Leveringsfrist 20 oktober
Kun for medlemmer.
Innsending

Kontingent

Kontingent 2019

 

Familie: 550
Enkeltpersoner: 430

 

Betales til 3530 21 27296
Merk med navn, årstall og kontingent.

Vimpel

Kan kjøpes ved tilstelninger, eller ta kontakt.
Pris: 350

Styret

Kontakt

Formann

Bernt Terje Oma
e-post

Kasserar

Magnus nyborg
e-post